Seznámili jsme s posledním dopisem od vedení školy adresovaným rodičům a žákům. Vzhledem k jeho vyznění, považujeme za vhodné vyjádřit stanovisko zaměstnanců školy. Dětem na SŠUD nic nehrozí. Kyberšikanu v žádném případě neschvalujeme. S ukončením pracovního poměru u tří zaměstnanců školy nesouhlasíme. Podrobnější informace obsahuje naše tisková zpráva.

Znění dopisu si můžete přečíst zde: