Výpověď za lajk? Hrubě porušili pracovní kázeň, tvrdí ředitelka

Na satirickém instagramovém profilu zaměstnanci olajkovali příspěvek kritizující ředitelku školy. Ta věc označila za „vyjádření souhlasu s kyberšikanou”, dotyčné propustila a věc předala k řešení i Policii ČR. „Je to jako za komunistů, člověk jako by neměl ústavní svobody,“ zaznívají reakce kolegů.

Krizové situaci čelí brněnská “Šuřka”, tj. Střední škola umění a designu a VOŠ Brno poté, co tři zaměstnanci přišli o místo z bezprecedentních důvodů – lajkování obsahu na anonymním instagramovém profilu, který kritizoval ředitelku školy. O existenci takového profilu do té doby většina zaměstnanců nejen nevěděla, ale s jeho obsahem ze strany vedení nebyla dosud ani přes několikeré výzvy konkrétně seznámena. Ředitelka dle vlastních slov však již v červnu předala věc Policii ČR, o čemž ale zaměstnance neinformovala.

Přestože autor zmíněného kontroverzního obsahu je dosud neznámý, začala ředitelka školy koncem srpna podnikat kroky vůči třem zaměstnancům, kteří si však obsah pouze prohlédli a některé z příspěvků tzv. olajkovali (ředitelkou veřejně citovaná výpověď jednomu z kolegů obsahovala formulaci “příspěvek opatřila symbolem souhlasu s obsahem příspěvku, “to se mi líbí” “). Dva dny před začátkem školního roku pak byli postaveni před volbu buď odejít “dohodou”, nebo předáním výpovědi pro porušení pracovních předpisů (se všemi z toho vyplývajícími negativními konsekvencemi). Toto jednání probíhalo v ranních hodinách, s každým jednotlivě, za přítomnosti 4 členů vedení školy a jimi (tj. vedením školy) přizvaného právního zástupce. Na rozhodnutí měli zaměstnanci pouhé 2-3 hodiny. Jeden z nich téhož dne pod tlakem a z pocitu ohrožení dohodu přijal, další dva ji odmítli a byla jim předána výše zmíněná jednostranná výpověď z pracovního poměru. Za zmínku stojí i fakt, že jednou z propuštěných je předsedkyně místní odborové organizace. Odborová organizace dne 2. 9. na schůzi jednohlasně projevila s touto výpovědí nesouhlas.

Veškerá snaha zaměstnanců přesvědčit ředitelku školy, aby výpovědi stáhla a aby byl dán propuštěným kolegům prostor pro vyjádření jejich stanoviska a jejich pohledu na věc, se ukázala jako zcela marná. Černínová internetový obsah interpretuje jako „kyberšikanu poškozující jak ji, tak jméno školy a potenciálně i žáky školy“. Je na zvážení, zda je na místě výklad ředitelky, která se staví do pozice stejně zranitelné oběti, jako je neporovnatelně bezbrannější žák. Ředitelka (dospělý člověk, navíc nadřízený) má nepopiratelně větší možnosti obrany a měla by případnou kritiku unést, podobně jako jiní veřejní činitelé či například umělci.

Nekompromisní kroky ředitelky bohužel negativně dopadají také na celkové klima nejen sboru zaměstnanců, ale celé školy, kde se stupňuje atmosféra strachu a bezmoci. Registrujeme případy, kdy se i studenti obávají postihů či vyloučení ze školy, neboť také “lajkli” některé příspěvky na kritickém Instagramu. Panuje zde nervozita, neboť razance řešení situace je těžko pochopitelná, minimálně komunikovaná a v liberální společnosti téměř neodůvodnitelná.

Brněnská „Šuřka“ si dosud zakládala na své svobodné a komunikativní atmosféře – otevřenost k diskuzi, bezpečné klima a přátelskost vnímáme jako jeden z důvodů, proč si uchazeči tuto školu vybírají a co na ní studenti dlouhodobě oceňují. Právě tyto pozitivní hodnoty jsou nedávnými událostmi ze strany ředitelky zásadně ohroženy.

Petra Černínová je ve funkci ředitelky školy od srpna 2021, před tím zde pracovala jako učitelka českého jazyka. Po 12 měsících jejího působení shledáváme její komunikaci se zaměstnanci opakovaně nedostatečnou a jednostrannou – o rozhodnutích vedení školy jsou zaměstnanci většinově pouze informováni bez možnosti dialogu, přispění svým know-how. Obzvláště zarážející je to v otázkách odborných, ve kterých se ředitelka, jako nováček a češtinářka v jedné osobě, teprve začíná orientovat.

Závěrem shrnujeme naše stanoviska:

S výpověďmi z pracovního poměru 3 našich kolegů nesouhlasíme, důvody propuštění považujeme za neadekvátní a přemrštěné.

Současnou, výše popsanou situaci vnímáme jako netolerovatelný zásah do chodu školy, vyvíjení nátlaku, zastrašování a možné porušení zákona.

Vyhrocení situace ze strany ředitelky (výpovědi těsně před začátkem školního roku!) přímo ohrožuje kvalitu a plynulosti výuky, naplňování školních vzdělávacích plánů (dva propuštění učitelé odváděli dlouhodobě vysoce profesionální výkon v práci se studenty, rovněž tak provozní zaměstnanec na svém úseku IT). Uvádíme zde pouze hlavní skutečnosti vztahující se k současné krizové situaci. Velmi rádi poskytneme širší kontext, případně další informace nutné pro objektivní posouzení.

Zaměstnanci Střední školy umění a designu a VOŠ Brno, p.o.