Nesouhlas s kroky vedení vyjádřil děkan FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V BRNĚ.